1. Kdy je nejvhodnější užívat Aloe Vera Gel?

Aloe Vera Gel by měl být užíván před jídlem nebo během jídla.

  1. Je možné konzumovat Aloe Vera Gel i po doporučeném datu spotřeby?

Forever Living Products zaručuje kvalitu Aloe Vera Gelu do doporučeného data spotřeby. Krátce po uplynutí tohoto data se při konzumaci Gelu běžně nevyskytují žádné zdravotní komplikace. Případná rizika spojená s konzumací produktu na sebe však po uplynutí data spotřeby přebírá v plné míře spotřebitel. Výrobce po doporučené době spotřeby na produkt neposkytuje žádnou záruku.

  1. Je možné, že Aloe Vera Gel v zimě zmrzne? Měla by tato skutečnost vliv na jeho kvalitu?

Mráz nemá negativní vliv na kvalitu jednotlivých složek  Aloe Vera Gelu. Může však ovlivnit konzistenci gelu.  

  1. Mohu Aloe Vera Gel konzumovat po celý život?

Ano, Aloe Vera Gel můžete pít po celý život. Pro spotřebitele bez zdravotních omezení neexistuje žádná hranice.

Otázky na téma Aloe Vera – rostlina

  1. Mohu Aloe Vera gel vypít přímo z listu rostliny?

Pít čistý a nijak neošetřený Aloe Vera gel se nedoporučuje. Prvním z důvodů je jeho velmi hořká chuť. Druhým a podstatnějším důvodem je, že má list rostliny silnou slupku, která gel uvnitř chrání. Mezi slupkou a gelem se ale nachází vrstva aloinu, od kterého se musí gel pečlivě očišťovat. Loupání listů by mělo vždy probíhat pod profesionálním dohledem. Z těchto důvodů je koncentrace aloinu při výrobě Aloe Vera Gelů frekventovaně a přísně kontrolována.

  1. Čím se vyznačuje aloin?

Aloin je složka s vysoce laxativními účinky, která může po požití vysoké dávky vyvolat průjem.

  Otázky na kvalitu Aloe Vera Drinking Gelu

  1. Proč pro výrobu Aloe Vera produktů používá výhradně druh rostliny Aloe Vera Barbadensis Miller? Čím se tento druh liší od jiných druhů?

Na rozdíl od dalších více než 200 druhů Aloe Vera je druh Barbadensis Miller jediným, jehož využití v potravinách povoluje zákon. Z tohoto důvodu používáme k výrobě všech Aloe Vera produktů výhradně tento druh aloe. Mnohdy doporučovaný druh Aloe Arborescens má vysokou koncentraci aloinu a pro jeho projímavé účinky není vhodný ke konzumaci. Gel této rostliny je navíc tmavě hnědý a nepříjemně lepkavý, což je s výrobou LR Aloe Vera Gelů a s našimi kvalitativními požadavky naprosto neslučitelné.

  1. Jaký význam má kontrola našeho Aloe Vera Gelu, která probíhá přímo během výrobního procesu?

Takzvaná kontrola během výrobního procesu představuje dozor nad každým jednotlivým krokem v rámci celkové výroby našeho Aloe Vera Gelu. 

 3. Je plantáž pro pěstování Aloe Vera v Mexiku organická?

Plantáž, na níž se pěstuje Aloe Vera pro, není držitelem žádného oficiálního organického certifikátu, její obdělávání však probíhá v souladu s běžnými podmínkami zavedených organických certifikátů. Plantáž Aloe Vera disponuje kvalitními podmínkami specifickými pro mexické vysočiny. Navíc je půda hnojena mulčovanou vrstvou kůry pocházející z výroby Aloe Vera Gelu, čímž ještě získává na kvalitě. 

Otázky na téma IASC

  1. Co je to IASC (International Aloe Vera Science Council – Mezinárodní vědecká rada pro Aloe Vera)?

IASC je vědecká asociace, jejímž cílem je získávání nových znalostí o blahodárných účincích rostliny Aloe Vera a jejich následné zveřejňování. Své sídlo má v Marylandu v USA. IASC certifikuje produkty s obsahem Aloe Vera dle velice přísných parametrů, čímž zaručuje jejich nejvyšší kvalitu.

  1. Byla IASC iniciátorem vědeckých studií na téma Aloe Vera?

IASC spolupracuje s mnoha univerzitami. Sama iniciovala vznik několika vědeckých studií a některé z nich také publikovala. Jednou z nich byla studie na téma „Aloe Vera zvyšuje bio dostupnost vitamínu E.“ Před 10 lety byla tato oblast téměř neprozkoumána a existovalo jen velmi málo podobných výzkumů. Vědělo se sice, že má Aloe Vera mnoho příznivých vlastností, nikdo je však nedokázal blíže specifikovat a analyzovat. Množství vykonaných analýz pomohlo identifikovat jednotlivé látky a dnes patří Aloe Vera mezi nejprozkoumanější rostliny.

 

Nevíte si s něčím rady? Neváhejte a napište nám! Vždy se snažíme odpovědět jak nejlépe to umíme. Poradíme vám s výběrem Aloe Vera produktů.

AloeTop.cz
AloeTop.cz
Radana Urbanová

606 160 905 / Po - Pá: 9:00 - 16:00 urbanova@aloe-top.cz

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

606 160 905

urbanova@aloe-top.cz

www.aloetop.cz